Dr. Ufuk Alatekin kimdir?

Dr. Ufuk Alatekin 1976 yılında Sakarya’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini İzmir’de tamamladıktan sonra 1995 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakultesine girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra Medikal Estetik konusunda uzmanlaşmayı seçti ve eğitimine Amerika’da devam etme kararı aldı.
“American Academy of Aesthetic Medicine / Medical Aesthetic” bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra eğitimine İngiltere’de Harley Aesthetic London’da devam etti. Tekrar Amerika’ya giderek American of Aesthetic Medicine’de bu defa saç ekimi eğitimini tamamladı. Son olarak Almanya’ya giden doktorumuz University of Greifswald Germany’de eğitim aldı. 2013 yılında kendi kliniği olan Doctors Clinic’i kuran Dr. Ufuk Alatekin günden güne büyütmekte olduğu kliniğinde bir çok başarıya imza atmaya devam ederken bir yandan da yaşam boyu eğitim mottosuna sadık kalarak tıbbi gelişmeler doğrultusunda eğitimlerine devam etmektedir.
.
.
.
.
.
Dokunuşlar

Dokunuşlar

İnsan var olduğu andan bu yana birçok şeyi merak edip araştırdığı gibi, ona huzur verecek
şeylerin de peşinde olmuştur. Bunlardan biri de güzelliktir. Güzellik; bir nesnenin, öznede haz
veya beğeni duygusu oluşturmasına yol açan temel özelliktir.

Yukarı dünyanın ve içinde yaşadığımız aşağı dünyanın güzel şeyleri neden güzeldirler?

Onların güzel olmalarının nedeni bir kavramdan pay almalarıdır. Çünkü formdan yoksun
olan her şey bir form almak için çaba sarf eder. Eğer bir formdan veya akıldan pay alamazsa
mutlu bir yaşam inşa edemez.

Kavram bir sanattır, sanat da estetik. Estetik de güzellik felsefesidir. Güzellik; canlı, kendi yaşamı ve doğası olan bir ideadır.

Güzellik, sonsuzluğun sınırlı bir şekilde duyulara sunulmasıdır. Haz aldığın ve mutluluk duyduğun bir semboldür. Askıdan alıp giyebildiğin bir şey değildir. İçindeki özü bildiğin taktirde dilediğinde reform edebildiğin ve mutlu olmanı sağlayan sahrada bir çeşmedir. Kelimeleri bir enstrüman olarak kullanan bir sanatçıdır, parmakları sihirli olan bir heykeltıraştır. Güzellik onu inşa eden, mutluluğun vaadi olan bir idealdir.

Güzelliğe giden yol

Güzelliğe giden yol

Herkes aynaya baktığında iyi hissetmek, girdiği bir ortamda dikkat çekmek, fiziksel olarak övülmek gibi duygulara ihtiyaç duyuyor. Estetik, bize bunları sağlarken ruhumuzu da pozitif yönde etkiliyor. Estetik, bize bunları sağlarken ruhumuzu da pozitif yönde etkiliyor. Bu iç görüden yola çıkarak herkesin ‘’güzelliğe giden yolu’’ aradığını fark ettik.

Peki insanlara bu yolu en etkili şekilde nasıl gösterebilirdik?

Günün sonunda marka değerimizi, uygun normlara bağlı yapımızı kitlelere aktarabileceğimiz ortamı nasıl sağlayabilirdik?

Google, Youtube, Instagram, Twitter ve aktif olarak kullanılan, gün içerisinde milyonlarca kez aranan ‘’güzelliğe giden yol’’ temasını dijital ortamdan günlük hayatımıza nasıl entegre edebilirdik? Dijital ayak izlerimizi gerçek hayata nasıl adapte edebilirdik?

Dr. Ufuk Alatekin’e giden yolu fiziksel olarak gösterebileceğimiz ve daha sonra dijitalde yayacağımız viral bir yol haritası çizdik. Bu planda kliniğin bulunduğu Nişantaşı lokasyonuna çıkan tüm yollara fosforlu ayak izleri yerleştirdik. Gece karanlığı çöktüğünde parlayan bu izler bizi Dr. Ufuk Alatekin’in kliniğine götürecek şekilde seçildi.

Gecenin karanlığında dahi güzelliğiniz özünden nesnelleşsin, kendini göstersin

Güzel, değil mi?

Güzel, değil mi?

Aaron Spelling; ‘’güzel olanı tarif edemem ama salona girip yürüdüğünde hemen anlarım’’ der.

Uzmanlar uzun zamandır güzelliği ve estetiği tanımlayabilmek için iddialı bir çalışma içindeler. Mitlerden modern imgelere kadar çerçevelenen tüm söylemler, güzelliğin cinsiyet kalıplarının dışında düşünülmesi gerektiğini savunuyor. Güzelliği simetri ve orantılarla açıklayanlar olsa da zamanla değişemez bir kavram değildir. Güzellik, içinde yaşanan kültür tarafından belirlenir, zamanla anlam ve biçim değiştirir. Değişmeyen ise güzelliğin her zaman en çok istenen, arzu edilen, kıskanılan bir imge olmasıdır.

Güzel ve çekici olmak sadece kadınların özelinde değil, erkeklerin de temel içgüdülerinden biridir. Evrimci psikoloji, güzellik karşısındaki hayranlığımızı insanın kendini yeniden üretme dürtüsüne dayalı bir doğa yasası olarak kabul eder. Güzellik tarih boyunca evrensel bir çekim gücü olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

Güzellik doğal seçilimi çürütemez. Aksine bir parçası olur. Modern kültürde bireylerin, kitlesel olarak belirlediği veya doğal yollarla ortaya çıkan ‘’güzellik algısı’’ dönemsel farklılıklar gösterir. Bu değişimlere ayak uydurmak isteyen bireyler de toplum güzellik algısında kendini var edebilmek adına çeşitli operasyonlar geçirmeyi tercih edebilirler. Bireylerin bu tercihi bir cinsiyet üzerinden belirlenmez.

Güzellik; bir canlının, somut bir nesnenin, soyut bir kavramın algısal haz duyumudur. Toplumbilimin ve kültürün bir parçası olarak incelenir.

Kavramsal olarak da hoşnutluğun ve hazzın cinsiyeti yoktur.

Doğada birçok erkek hayvan, dişisine kıyasla daha güzel ve ihtişamlı görünmek zorundadır. Bu zorunluluk yaşam döngüsünün güdüsel bir yansımasıdır. Dişisini etkilemek için renkler, tüyler, tavırlar doğada ‘’güzel’’ olarak bir dengede ilerler. Biz de bu doğal seleksiyondaki yerimizi insanların tümünün ‘’güzel’’ olduğu, sadece toplumdaki güzellik ve estetik algısına ayak uydurmanın ‘’estetik’’ içerdiği mottosuyla güçlendireceğiz.

.

.

.

Salt Güzellik

Salt Güzellik

Dünya üzerindeki en radikal değişimler 10 yılda bir yaşanıyor. Bunlardan birisi de toplumsal güzellik algısı. Toplumda belirlenen güzellik, moda, estetik gibi kavramlar çok kısa sürede bireylere indirgenebiliyor. Topluma nüfus etmesinin en büyük sebebi ise sosyal platformların günlük hayata dahil olması ve kolay ulaşılabilir bir ortam oluşmasıdır.

Bu kapsamda oluşan istatistikler kadınların ve erkeklerin neleri tercih ettiklerini ortaya çıkarıyor.

18-24 yaş arası kadınlar / Burun Estetiği

18-24 yaş arası erkekler / Diş Teli-Estetiği 25-34 yaş arası kadınlar / Meme İmplantları 25-34 yaş arası erkekler / Saç Ekimi

35-44 yaş arası kadınlar / Karın Germe (hamilelik vs.) 35-44 yaş arası erkekler / Karın Germe (kilo verme) 45-54 yaş arası kadınlar / Yüz Gerdirme

45-54 yaş arası erkekler / Botoks

55-64 yaş arası kadınlar / Göz Kapağı Estetiği, Yüz Germe

55-64 yaş arası erkekler / Kron Diş Kaplama

İLETİŞİM

İLETİŞİM

Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad.
Lal Apt. No: 23, Kat: 3, Daire: 7
Şişli / İSTANBUL

+90 (212) 232 11 22